Adviseur interne communicatie IM

Adviseur interne communicatie informatiemanagement

Veiligheidsregio Fryslân

september 2022 – heden

Coördinatie en uitvoering van bewustwordingscampagnes op het gebied van informatiebeveiliging (BIO/NEN 7510) in samenwerking met de CISO, Privacy Officer en adviseur implementatie en borging. Communicatie rondom informatiemanagement projecten en IM Governance.

30 mei 2017