Information Security Officer / Communicatieadviseur

Adviseur interne communicatie informatiemanagement

Veiligheidsregio Fryslân

september 2022 – april 2024

Creëren en uitvoeren van bewustwordingscampagnes (privacy (AVG) & security awareness) op het gebied van informatiebeveiliging (BIO/NEN 7510) in samenwerking met de CISO, Privacy Officer en adviseur implementatie en borging. Daarnaast verantwoordelijk voor het creëren en uitvoeren van een bewustwordingscampagne over digitale toegankelijkheid en het opleveren van een toekomstverkenning voor website-optimalisatie en digitale dienstverlening. Communicatie rondom informatiemanagement en IM Governance, alsook rondom verandermanagement en document management.

  • Resultaat bewustwordingscampagnes nformatieveiligheid (BIO/NEN 7510), resulterend in een verhoogd bewustzijn van 14%.
  • Verhoging bewustwording digitale toegankelijkheid met 11%.


30 mei 2017